โลโก้เว็บไซต์ การแข่งขันทักษะวิชาการ

การแข่งขันทักษะวิชาการ "The Future Civil Engineers" academic contest"

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 กันยายน 2565 โดย มทร.ล้านนานักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา คว้ารางวัล “The Most Supported Team”การแข่งขันทักษะวิชาการ The Future Civil Engineers academic contest
        นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้ารางวัล “The Most Supported Team”ในกา...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา