โลโก้เว็บไซต์ ประชุมชี้แจงแนวทางการเปิดรับข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2566  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประชุมชี้แจงแนวทางการเปิดรับข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 พฤษภาคม 2566 โดย Natthida Wongpaeng จำนวนผู้เข้าชม 19 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 2 พฤษภาคม 2566 - 2 พฤษภาคม 2566

สถานที่ : ออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักวิจัยที่สนใจโครงการ Talent mobility

 ขอเชิญนักวิจัย มทร.ล้านนาทุกท่าน ที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการ Talent mobility 2566 เข้าร่วมรับฟังประชุมชี้แจงแนวทางการเปิดรับข้อเสนอโครงการ Talent mobility รูปแบบใหม่ประจำปี 2566 เพื่อเตรียมพร้อมให้กับนักวิจัยในการทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน TM ประจำปี 2566

ในวันอังคาร ที่ 2 พฤษภาคม 2566 นี้ เวลา 13:00 น. - 14.00 น. ผ่านระบบ MS Teams

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ทาง https://shorturl.asia/ZJ5Rx

**ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น**
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา