โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา | กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 กลุ่มกิจกรรม : ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกหลักสูตร เข้าสอบทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562
ศุกร์ 7 กุมภาพันธ์ 2563

สถานที่ : ห้อง 1453 ชั้น 5 อาคารวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลการจัดสอบ รายละเอียดเนื้อหารการสอบ ดาวน์โหลด >> อ่านต่อ


กิจกรรมป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและการป้องกันและแก้ไขการแข่งรถในทาง ในสถานศึกษา และชุมชน
ศุกร์ 7 กุมภาพันธ์ 2563

สถานที่ : ณ หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง 50 ปี
ผู้รับผิดชอบ : งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา >> อ่านต่อ


โครงการมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
พุธ 5 กุมภาพันธ์ 2563

สถานที่ : ห้องประชุมหิรัญญิการ์ 1 ชั้น 2 อาคารวิทยบริการฯ
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก >> อ่านต่อ


โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อและการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2562
พุธ 5 กุมภาพันธ์ 2563

สถานที่ : หอประชุม ราชมงคลบ้านกร่าง 50 ปี
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก >> อ่านต่อ


กิจกรรมบริจาคโลหิต
พุธ 5 กุมภาพันธ์ 2563

สถานที่ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก >> อ่านต่อประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษาเขตพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประจำปีการศึกษา 2563
ศุกร์ 31 มกราคม 2563

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
ผู้รับผิดชอบ : งานกิจกรรมนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัครนักศึกษา เพื่อเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษาเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2563 Download >> อ่านต่อ


กิจกรรมการบริจาคโลหิต
จันทร์ 18 พฤศจิกายน 2562

สถานที่ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ผู้รับผิดชอบ : งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา >> อ่านต่อประชุมพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา และประกาศผลการศึกษา
จันทร์ 7 ตุลาคม 2562

สถานที่ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก1. ประชุมพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา 2. ประกาศผลการศึกษา (ช่วงบ่าย) >> อ่านต่อ


Count Activity : 1 - 10 ทั้งหมด 36

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา