โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 กิจกรรม

สอบวัดผลปลายภาคเรียน 1/2563
จันทร์ 26 ตุลาคม 2563 - อาทิตย์ 1 พฤศจิกายน 2563

สถานที่ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
การสอบวัดผลปลายภาคเรียน 1/2563                  - ตรวจสอบตารางสอบ หมายเหตุ  1. ตารางสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง  ขอให้นักศึกษาตรวจสอบตารางทุกครั้งก่อนสอบ 2. ถ้าตางรางสอบมีปัญหาให้ติดต่อ  งานทะเบียนและประมวลผล >> อ่านต่อ


การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6
พุธ 2 กันยายน 2563 - ศุกร์ 4 กันยายน 2563

สถานที่ : MS Teams Online
ผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา
[รายละเอียดเพิ่มเติม] >> อ่านต่อ


สอบกลางภาคเรียน 1/2563
จันทร์ 24 สิงหาคม 2563 - อาทิตย์ 30 สิงหาคม 2563

สถานที่ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
การสอบวัดผลกลางภาคเรียน 1/2563                  - ตรวจสอบตารางสอบ หมายเหตุ  1. ตารางสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง  ขอให้นักศึกษาตรวจสอบตารางทุกครั้งก่อนสอบ 2. ถ้าตางรางสอบมีปัญหาให้ติดต่อ  งานทะเบียนและประมวลผล >> อ่านต่อ


กิจกรรมถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
เสาร์ 18 กรกฎาคม 2563 - เสาร์ 18 กรกฎาคม 2563

สถานที่ : ห้องอาหารหิรัญญิการ์ (โรงอาหาร)
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก
>> อ่านต่อ


กิจกรรมการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
เสาร์ 18 กรกฎาคม 2563 - เสาร์ 18 กรกฎาคม 2563

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก
>> อ่านต่อ


เปิดภาคเรียนเรียนที่ 1/2563
พุธ 1 กรกฎาคม 2563 - พุธ 1 กรกฎาคม 2563

สถานที่ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
>> อ่านต่อ


ยื่นคำร้องคำร้องขอเปิดรายวิชา/กลุ่มเรียน ถึงงานทะเบียน เขตพื้นที่
จันทร์ 29 มิถุนายน 2563 - พฤหัสบดี 2 กรกฎาคม 2563

สถานที่ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ผู้รับผิดชอบ : หลักสูตร และ งานทะเบียนและวัดผล
>> อ่านต่อ


นักศึกษายื่นคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน ถึงหลักสูตร ( เฉพาะนักศึกษารหัส 63 )
จันทร์ 29 มิถุนายน 2563 - อังคาร 28 กรกฎาคม 2563

สถานที่ : มทร.ล้านา พิษณุโลก
ผู้รับผิดชอบ : หลักสูตร และ งานทะเบียนและวัดผล
>> อ่านต่อ


ลงทะเบียนล่วงหน้า ผ่านระบบทะเบียนกลาง นักศึกษาทุกรหัส (วันแรก เริ่มเวลา 8.30 น.)
พุธ 24 มิถุนายน 2563 - ศุกร์ 26 มิถุนายน 2563

สถานที่ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
>> อ่านต่อ


กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
จันทร์ 22 มิถุนายน 2563 - จันทร์ 22 มิถุนายน 2563

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 บนเวบไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ ในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563  ผ่านระบบออนไลน์                                               &n... >> อ่านต่อ


Count Activity : 1 - 10 ทั้งหมด 51

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา