โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 กิจกรรม

ประชุมพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา และประกาศผลการศึกษา
ศุกร์ 8 พฤศจิกายน 2562 - ศุกร์ 8 พฤศจิกายน 2562

สถานที่ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
1. ประชุมพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา 2. ประกาศผลการศึกษา (ช่วงบ่าย) >> อ่านต่อ


ประมวลผลการศึกษา
พุธ 30 ตุลาคม 2562 - พฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน 2562

สถานที่ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
>> อ่านต่อ


วันสุดท้ายการขอให้ระดับคะแนน I ภาคการศึกษา 1/2562
ศุกร์ 25 ตุลาคม 2562 - ศุกร์ 25 ตุลาคม 2562

สถานที่ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
>> อ่านต่อ


คัดเลือกนายกสโมสรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
ศุกร์ 25 ตุลาคม 2562 - ศุกร์ 25 ตุลาคม 2562

สถานที่ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
>> อ่านต่อ


วันปิดภาคการศึกษา 1/2562
จันทร์ 21 ตุลาคม 2562 - จันทร์ 21 ตุลาคม 2562

สถานที่ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
>> อ่านต่อ


วันที่สำเร็จการศึกษา ของภาคการศึกษา 1/2562
อาทิตย์ 20 ตุลาคม 2562 - อาทิตย์ 20 ตุลาคม 2562

สถานที่ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
>> อ่านต่อ


บันทึกระดับคะแนนในระบบทะเบียนกลาง และส่งใบระดับคะแนนที่งานทะเบียนฯกองการศึกษา
อังคาร 15 ตุลาคม 2562 - อังคาร 29 ตุลาคม 2562

สถานที่ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
1. บันทึกระดับคะแนนในระบบทะเบียนกลาง ( ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันสุดท้าย ) 2. ส่งใบระดับคะแนนที่งานทะเบียนฯกองการศึกษา ( ก่อนเวลา 16.30 น. ของวันสุดท้าย ) >> อ่านต่อ


ประกาศคะแนนกิจกรรมและคะแนนจิตพิสัย
จันทร์ 14 ตุลาคม 2562 - จันทร์ 14 ตุลาคม 2562

สถานที่ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ผู้รับผิดชอบ : งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
>> อ่านต่อ


สอบปลายภาคเรียน 1/2562
จันทร์ 14 ตุลาคม 2562 - อาทิตย์ 20 ตุลาคม 2562

สถานที่ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ผู้รับผิดชอบ : งานนส่งเสริมวิชาการ
>> อ่านต่อ


ยื่นคำร้องขอแก้ระดับคะแนน I (กรณีขอแก้ไข I ภายใน 15 วันทำการหลังประกาศผลสอบ )
ศุกร์ 11 ตุลาคม 2562 - อังคาร 15 ตุลาคม 2562

สถานที่ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
>> อ่านต่อ


Count Activity : 1 - 10 ทั้งหมด 30

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา