โลโก้เว็บไซต์ ยื่นคำร้องขอแก้ระดับคะแนน I (กรณีขอแก้ไข I ภายใน 15 วันทำการหลังประกาศผลสอบ ) | กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ยื่นคำร้องขอแก้ระดับคะแนน I (กรณีขอแก้ไข I ภายใน 15 วันทำการหลังประกาศผลสอบ )

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 ตุลาคม 2562 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 51 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 11 ตุลาคม 2562 - 15 ตุลาคม 2562

สถานที่ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา พิษณุโลกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา