โลโก้เว็บไซต์ ประกาศคะแนนกิจกรรมและคะแนนจิตพิสัย | กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประกาศคะแนนกิจกรรมและคะแนนจิตพิสัย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 ตุลาคม 2562 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 39 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 14 ตุลาคม 2562 - 14 ตุลาคม 2562

สถานที่ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ผู้รับผิดชอบ : งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา