โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในระบบทะเบียนกลาง ครั้งที่ 2 | กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในระบบทะเบียนกลาง ครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 ตุลาคม 2562 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 34 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 7 ตุลาคม 2562 - 13 ตุลาคม 2562

สถานที่ : พิษณุโลก

ผู้รับผิดชอบ : ระบบทะเบียนกลาง มทร.ล้านนา

นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในระบบทะเบียนกลาง ครั้งที่ 2

https://regis.rmutl.ac.th/student/loginออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา