โลโก้เว็บไซต์ เทปบันทึกย้อนหลัง การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก (ออนไลน์) | กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เทปบันทึกย้อนหลัง การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก (ออนไลน์)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 มิถุนายน 2563 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 45 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

(ช่วงเช้า)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา

 

(ช่วงบ่าย)เขตพื้นที่พิษณุโลก

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา