โลโก้เว็บไซต์ แผนการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2563 | กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

แผนการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 มิถุนายน 2563 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 5 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร


คณะวิศวกรรมศาสตร์

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา