โลโก้เว็บไซต์ นายสมชนก   ศรลัมพ์ | กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 ผู้เขียน : นายสมชนก ศรลัมพ์

ขอความร่วมมือ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กรอกในระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
พุธ 27 มกราคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  ให้กรอกในระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และสำหรับผู้ที่มีงานทำแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชากรอกระบบประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยสถานประกอบการ ที่เว็ปไซต์ http://ejobs.rmutl.ac.th  ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 หม... >> อ่านต่อ

แผนการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2563
พุธ 24 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ปวส.การจัดการ/บธ.บ.บริหารธุรกิจ-การจัดการธุรกิจ 4 ปี / บธ.บ.บริหารธุรกิจ-การจัดการธุรกิจ เทียบโอน ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ... >> อ่านต่อ


คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
พฤหัสบดี 11 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

Link  : คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 >> อ่านต่อร่างคำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ กลางภาคเรียน 2/2561
พฤหัสบดี 10 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

หมายเหตุ  สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ บริเวณบอร์ดหน้าตึกอำนวยการ และ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าแผนกทะเบียน   >> อ่านต่อ


แจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษา ระดับ ปวส. 2 ทุกหลักสูตร ดำเนินการดังนี้
พฤหัสบดี 10 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

1 . แจ้งนักศึกษา ปวส. 2 เข้ารับการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ V-NET (ติว) ในระหว่างวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 12-13 มกราคม 2562 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้อง 16208  อาคาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 2. แจ้งนักศึกษา ระดับ ปวส. 2 เข้ารับการสอบ V-NET ในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 09.30 - 11.30 น. >> อ่านต่อ


ตารางสอบกลางภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
อังคาร 8 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

หมายเหตุ  หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อที่แผนกทะเบียน  ในวันและเวลาราชการ ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงวันสอบ วิชากายวิภาคและสรีระวิทยาของสัตว์เลี้ยง ย้ายมาสอบวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 13.00 - 14.30 น. ระดับชั้น ปวส. 1.2 สอบห้อง 761 ระดับชั้น วท.บ.2.2/วท.บ.4.2ก สอบห้อง... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 10

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา