โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560


     กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ Onlineกดคลิกที่นี่

-  ปฏิทินการศึกษา กดคลิกที่นี่ 

การแต่งกายชุดนักศึกษาที่ถูกระเบียบมหาวิทยาลัยฯ กดคลิกที่นี่

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา