โลโก้เว็บไซต์ ประชุมการสร้างความเข้าใจ และรับฟังการชี้แจง เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน ประจำปี 2567  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประชุมการสร้างความเข้าใจ และรับฟังการชี้แจง เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน ประจำปี 2567

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 10 กุมภาพันธ์ 2567 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 115 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00 – 10.30 น. ว่าที่ร้อยตรีรัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ และรับฟังการชี้แจงการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน ประจำปี 2567 ของบุคลากรในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน ณ ห้องประชุมราชรัตน์ อาคารบริหารธุรกิจ 3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ข้อมูล ว่าที่ร้อยตรีรัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา

ภาพ นายสุริยนต์ สูงคำ เจ้าหน้าที่วิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา

       นายดร วิละคำ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา