โลโก้เว็บไซต์ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิต (Field Day) 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิต (Field Day) 2567

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 มกราคม 2567 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล จำนวนผู้เข้าชม 383 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันที่ 24 มกราคม 2567 ผศ.สันติ ช่างเจรจา และคณะ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิต (Field Day) 2567 ณ ศพก.เครือข่ายของตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ที่มา : อาจารย์ศิริพร อ่ำทองออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา