โลโก้เว็บไซต์ ร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ วันที่ 18 มกราคม 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ วันที่ 18 มกราคม 2567

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 20 มกราคม 2567 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล จำนวนผู้เข้าชม 313 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      วันที่ 18 มกราคม 2567 ผศ.สันติ ช่างเจรจา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย (ประถมาภรณ์มงกุฏไทย) ประจำปี 2565 และ ประจำปี 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ 
      ในการนี้ มีบุคลากรของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย (ประถมาภรณ์มงกุฏไทย) ประจำปี 2565 จำนวน 1 ท่าน ราย ผศ.สันติ ช่างเจรจาและ ประจำปี 2566 จำนวน 1 ท่าน ราย รศ.ดร.รุ่งนภา ช่างเจรจา
#ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองท่าน

ที่มา : นางสาวชูขวัญ แสงทองออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา