โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก มอบน้ำดื่มและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือหน่วยงานต่าง ๆ ในช่วงมาตรการหยุดเชื้อโควิด19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา พิษณุโลก มอบน้ำดื่มและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือหน่วยงานต่าง ๆ ในช่วงมาตรการหยุดเชื้อโควิด19

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 เมษายน 2563 โดย ธีร์วรา แสงอินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 2401 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

heart มทร.ล้านนา พิษณุโลก มอบน้ำดื่มและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือหน่วยงานต่าง ๆ ในช่วงมาตรการหยุดเชื้อโควิด19

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือสังคม และเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรและผู้มีจิตอาสาในการปฏิบัติงานของภาคส่วนต่าง ๆ ในช่วงมาตรการลดการแพร่เชื้อโรคโควิด 19  ภายในจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกร่าง ที่ทำการเทศบาลพลายชุมพล และจุดคัดกรองผู้เข้าจังหวัดพิษณุโลก ตำบลท่าทอง โดยการมอบน้ำดื่ม น้ำยาฆ่าเชื้อโรค และหน้ากากแบบใสเพื่อลดการแพร่กระจายและป้องกันเชื้อโรคโควิด 19 

 

 

ขอบคุณภาพถ่าย : อาจารย์อุษณีย์ภรณ์ สร้อยเพ็ชร์

                         : คุณพิรานันท์ นามมูลตรี

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา