โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลจัดสัมมนา หัวข้อ ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลจัดสัมมนา หัวข้อ ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดย ธีร์วรา แสงอินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 2122 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

heart หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลจัดสัมมนา หัวข้อ "ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน"

      วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่่อการสื่อสารสากล สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการสัมมนา หัวข้อ "ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน" โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง 50 ปี ซึ่งโครงการสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นโดยนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ 3 ในการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาภาษาอังกฤษ  อีกทั้งจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่สนใจ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ พร้อมนำความรู้ที่ได้รับนำไปปรับใช้เพื่อการสัมภาษณ์งานในอนาคตต่อไป

 

ขอบคุณภาพถ่าย; อาจารย์อุ่นอารี ตลาดเงิน

                          และอาจารย์ขวัญกมล รักปรางค์ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา