โลโก้เว็บไซต์ สาขาศิลปศาสตร์บูรณาการการเรียนการสอน 3 รายวิชา พานักศึกษาดูงานด้านการโรงแรมร่วมกัน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

สาขาศิลปศาสตร์บูรณาการการเรียนการสอน 3 รายวิชา พานักศึกษาดูงานด้านการโรงแรมร่วมกัน

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 8 กุมภาพันธ์ 2563 โดย ธีร์วรา แสงอินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 593 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

heart คณาจารย์สาขาศิลปศาสตร์พานักศึกษาดูงานด้านการโรงแรม ณ โรงแรมท็อปแลนด์

     วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 คณาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พานักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ 1-3  เข้าศึกษาดูงานด้านการโรงแรม ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการในการเรียนการสอนของรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม วิชาภาษาจีนเพื่ออาชีพ และวิชาเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ 

 

 

ขอขอบคุณภาพถ่าย: อาจารย์ต้องหทัย ทองงามขำออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา