โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรม

ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรม "World Read Aloud Day 2020"

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 กุมภาพันธ์ 2563 โดย ธีร์วรา แสงอินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 250 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

heart วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรม  "World Read Aloud Day 2020" การอ่านออกเสียง เนื่องในวันการอ่านออกเสียงโลก ประจำปี 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาจีน ซึ่งทักษะการอ่านถือเป็นทักษะพื้นฐานที่ผู้เรียนภาษาใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อออนไลน์ต่าง ๆ  อีกทั้งทักษะการอ่านยังช่วยให้ผู้เรียนภาษาได้ชื่นชมในความงดงามของภาษา และนับเป็นการพัฒนาทักษะการอ่านของตนเองด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา