โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรภาษาอังกฤษฯ ฝึกปฏิบัติการนำเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ณ จังหวัดสุโขทัย  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรภาษาอังกฤษฯ ฝึกปฏิบัติการนำเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ณ จังหวัดสุโขทัย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มกราคม 2563 โดย ธีร์วรา แสงอินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 863 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

  หลักสูตรภาษาอังกฤษฯ พานักศึกษาฝึกปฏิบัติการนำเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ณ จังหวัดสุโขทัย 

   heartวันที่ 9 มกราคม 2563 อาจารย์ต้องหทัย ทองงามขำ พร้อมด้วยอาจารย์นฤภร ปาลวัฒน์วิไชย นำทีมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ 2 เดินทางไปฝึกปฏิบัติการนำเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ รามคำแหง    จังหวัดสุโขทัย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว นับเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสารสากล  สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา