โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารฯ มทร.ล้านนา พิษณุโลก “จัดกิจกรรมสูงวัยอย่างมีคุณค่า” แก่ผู้สูงอายุ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

คณะบริหารฯ มทร.ล้านนา พิษณุโลก “จัดกิจกรรมสูงวัยอย่างมีคุณค่า” แก่ผู้สูงอายุ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 พฤศจิกายน 2562 โดย ธีร์วรา แสงอินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 1086 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะบริหารฯ มทร.ล้านนา พิษณุโลก “จัดกิจกรรมสูงวัยอย่างมีคุณค่า” แก่ผู้สูงอายุsmiley

      วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 คณาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ และนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ 1

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ร่วมกันจัดกิจกรรม “สูงวัยอย่างมีคุณค่า” ให้แก่ผู้สูงอายุ ณ รร.ผู้สูงอายุ อบต.วัดพริก อ.เมือง จ.พิษณุโลก  

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และเสริมสร้างการพัฒนาจิตใจให้มีสุขภาพจิตที่ดียิ่งขึ้น   

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก อ.เมือง จ.พิษณุโลกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา