โลโก้เว็บไซต์  คณะบริหารฯ มทร.ล้านนา พิษณุโลก “จัดกิจกรรมสูงวัยอย่างมีคุณค่า” แก่ผู้สูงวัยในชุมชน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

คณะบริหารฯ มทร.ล้านนา พิษณุโลก “จัดกิจกรรมสูงวัยอย่างมีคุณค่า” แก่ผู้สูงวัยในชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 สิงหาคม 2562 โดย ธีร์วรา แสงอินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 335 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 mailคณะบริหารฯ มทร.ล้านนา พิษณุโลก “จัดกิจกรรมสูงวัยอย่างมีคุณค่า” แก่ผู้สูงวัยในชุมชนsmiley

      วันที่ 16 ส.ค. 62 คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมจัดกิจกรรม “สูงวัยอย่างมีคุณค่า” ให้แก่ผู้สูงอายุภายในชุมชนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และเสริมสร้างการพัฒนาจิตใจให้มีสุขภาพจิตที่ดียิ่งขึ้น                                                                                                     

      กิจกรรมดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล

      ได้แก่ 1. อบต.บ้านกร่าง และคณาจารย์ นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาศิลปศาสตร์  

               2. อบต.พลายชุมพล และคณาจารย์ นักศึกษาหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา