โลโก้เว็บไซต์ สำนักพิมพ์จุฬาฯ จะจัดให้มีการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการเขียน จัดพิมพ์ เผยแพร่ตำราและหนังสือวิชาการ”   ในวันที่ 11-12  กรกฎาคม พ.ศ. 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

สำนักพิมพ์จุฬาฯ จะจัดให้มีการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการเขียน จัดพิมพ์ เผยแพร่ตำราและหนังสือวิชาการ”   ในวันที่ 11-12  กรกฎาคม พ.ศ. 2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 มิถุนายน 2562 โดย ธีร์วรา ขะบูรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 14 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักพิมพ์จุฬาฯ จะจัดให้มีการสัมมนาเรื่อง แนวทางการเขียน จัดพิมพ์ เผยแพร่ตำราและหนังสือวิชาการ”   ในวันที่ 11-12  กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ กรุงเทพฯ (รับจำนวนจำกัด) เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่อกันในกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเขียน จัดพิมพ์ เผยแพร่ตำราและหนังสือวิชาการ เพื่อสร้างเสริมให้คณาจารย์ได้มีแนวทางเพื่อนำไปพัฒนาผลงานทางวิชาการให้มีคุณภาพ ทางสำนักพิมพ์จุฬาฯ จึงขอเชิญชวนอาจารย์ทุกท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว 

              อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/2Wa8wCu 
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสำนักพิมพ์จุฬาฯ โทร 02-218-3269 (ติดต่อคุณวาสนา)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา