โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก เปิดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก เปิดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 มิถุนายน 2562 โดย ธีร์วรา แสงอินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 675 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 10 มิถุนายน 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก เปิดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม B อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โครงการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2562   ซึ่งภายในโครงการประกอบไปด้วยกิจกรรมการแนะแนวเรื่องการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย  แนะนำศูนย์ภาษา แนะแนวทุนการศึกษา  กิจกรรมละลายพฤติกรรม และกิจกรรมตามหลักสูตร

 

 

 

 

 


ภาพ - ข่าว: อาจารย์ธีร์วรา แสงอินทร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา