โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ในงาน “ยลแสง-ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข”งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา ร่วมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ในงาน “ยลแสง-ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข”งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  กองพัฒนานักศึกษา นำบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการแสดงในโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 “ยลแสง-ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข” ระหว่างวันที่ 16 – 20 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  โดยพิธีเปิดจัดขึ้นในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานในพิธีเปิดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 21  โดยมีนายชลธี  ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ  รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์  ละอองนวล รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 21 ภายใต้แนวคิดการจัดงาน “ยลแสง-ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข” ซึ่งมีความหมายว่า ทุกท่านที่เดินทางมาร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะได้ยลความงดงามของเมืองแห่งแสงแรก แสงธรรม แสงเทียน ธรรมชาติงดงาม พร้อมทั้งได้สัมผัสสุนทรียศิลป์ จากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันงดงาม ทรงคุณค่า จากทุกภูมิภาคของไทย และมีความสุขในระหว่างเยือนมหาวิทยาลัยแห่งความสุข เมืองความสุข จังหวัดอุบลราชธานี

          ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เข้าร่วมการแสดงในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมไพรพะยอม โดยนำการแสดงในชื่อชุด“ล้านนาประทีปธาร สุขศานติมงคล” ซึ่งนำแนวคิดจากการเล่าเรื่องราวของความสว่างไสวของแสงประทีปแห่งความสุข ตามสายน้ำในแต่ละจังหวัดที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทั้ง 6 แห่ง ผสานเป็นหนึ่งเดียวเข้าด้วยกัน

           การจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 21 นี้ มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 91 สถาบันการศึกษา มีชุดการแสดงจำนวน 105 ชุดการแสดง และผู้เข้าร่วมงานจากทั่วประเทศกว่า 2,000 คน และนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ขอบคุณข้อมูลจาก - ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา

                        - สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา