โลโก้เว็บไซต์ U2T ตำบลสันกลาง ทีมงานกู้ชีพปลานิล ชนะเลิศการแข่งขัน U2T National Hackathon ระดับประเทศ | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

U2T ตำบลสันกลาง ทีมงานกู้ชีพปลานิล ชนะเลิศการแข่งขัน U2T National Hackathon ระดับประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 พฤศจิกายน 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       ขอแสดงความยินดี กับ U2T ตำบลสันกลาง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนาพร นรรัตน์ และทีมงานกู้ชีพปลานิล ชื่อผลงาน การพัฒนาระบบเติมน้ำอากาศเพื่อแก้ปัญหาปลาน็อกน้ำในการแข่งขัน U2T National Hackathon ระดับประเทศ คว้าเงินรางวัล 100,000 บาท ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน ณ เวทีกลาง อาคาร Exhibition Hall 12

       การแข่งขันกิจกรรมภายใต้โครงการ U2T  ประกอบไปด้วยกิจกรรม U2T National Hackathon 2021 ,Social Innovation Game & Challenge ,U2T e-Sports Tournament จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564 ณ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแข่งขัน โดยกิจกรรม U2T National Hackathon 2021  ได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เข้าร่วมระดมความคิดอย่างสร้างสรรค์ บนปัญหาและความต้องการในพื้นที่จริงกว่า 3,000 ตำบลเพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางแก้ไขปัญหาด้านนวัตกรรมที่ตอบโจทก์กับบริบทในพื้นที่ ผ่านการเรียนรู้ ปฏิบัติจริงในชุมชน และผ่านกิจกรรมแฮก กาธอน ภายใต้โจทก์ "แนวทางแก้ปัญหาขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก" ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1.เศรษฐกิจสร้างสรรค์  2. การนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและสุขภาพไปช่วยบริการชุมชน 3. เศรษฐกิจหมุนเวียน และ 4. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีผู้สนใจสมัครมาเข้าร่วมกิจกรรมถึง 965 ทีม หรือกว่า 5,000 คน จาก 8 ภูมิภาค โดยรอบแรกได้ทำการคัดเลือกจาก 965 ทีม ให้เหลือ 300 ทีม จากนั้นจึงคัดเหลือ 40 ทีมสุดยอดผ่านเข้ารอบสุดท้าย เพื่อแข่งชิงแชมป์ประเทศและค้นหาทีมผู้ชนะระดับประเทศจำนวน 5 ทีม
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา