โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา  พิษณุโลก ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน  2 อัตรา | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา พิษณุโลก ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 ตุลาคม 2563 โดย นางศุภรากาญจน์ น้อยคง จำนวนผู้เข้าชม 333 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก ขยายเวลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
จำนวน  2 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่   1 เมษายน  -  25  พฤษภาคม  2564     สนใจดูรายละเอียดได้ที่นี่...
 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา