โลโก้เว็บไซต์ ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน  2 อัตรา | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 ตุลาคม 2563 โดย นางศุภรากาญจน์ น้อยคง จำนวนผู้เข้าชม 131 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก ขยายเวลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
จำนวน  2 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่  1 ธันวาคม  2563 - 22 มกราคม 2564    สนใจดูรายละเอียดได้ที่นี่...
 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา