โลโก้เว็บไซต์ โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า  จังหวัดพิษณุโลก | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า จังหวัดพิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 กันยายน 2563 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 2 กันยายน  2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดกิจกรรม  “โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า”   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  28 กรกฎาคม  2563   เพื่อสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจ  พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าและพื้นที่ รอบเขตป่าให้สามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน  ซึ่งมีเป้าหมายรวมกันไม่ต่ำกว่า 2.68 ล้านไร่  ใน 76 จังหวัด  ระหว่างปี 2563 – 2570 

          โดยครั้งนี้ ดำเนินการปลูกต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พื้นที่  50  ไร่ ต้นไม้จำนวน 10,000 ต้น  โดยใช้พันธุ์ไม้พยุงและยางนา  ในการปลูก เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นทีสีเขียว ของจังหวัดพิษณุโลก

     

 

ภาพ – ศิริลักษณ์ เสน่หา

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา