โลโก้เว็บไซต์ สมาชิกวุฒิสภาเดินทางเข้าชมห้องต้นแบบโครงการ Safe Zone ห้องปลอดฝุ่น มทร.ล้านนา และชมการสาธิตสอบเทียบหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5 | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

สมาชิกวุฒิสภาเดินทางเข้าชมห้องต้นแบบโครงการ Safe Zone ห้องปลอดฝุ่น มทร.ล้านนา และชมการสาธิตสอบเทียบหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 30 พฤศจิกายน 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ พันตำรวจตรี ดร.ยงยุทธ สาระสมบัติ สมาชิกวุฒิสภา ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน พร้อมคณะทำงาน ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมชมโครงการห้องปลอดฝุ่น RMUTL Safe Zone ด้วยการนำเทคโนโลยีสนามไฟฟ้าในการดับจับฝุ่นที่มีอนุภาคขนาดเล็ก ณ ห้องต้นแบบ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ พร้อมทั้งร่วมหารือแนวทางการนำไปใช้ในการแก้ปัญหาฝุ่นละอองของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

       ในโอกาสเดียวกันนี้พันตำรวจตรี ดร.ยงยุทธ  และคณะทำงาน ได้เดินทางไปยังห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องวัดฝุ่น PM 2.5 ของหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด) ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชมการสาธิตการสอบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของหน้ากากป้องกันฝุ่น วัสดุที่ใช้กรองฝุ่นแบบต่างๆ และวิธีการสอบเทียบการทำงานของเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศที่มีจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไปอีกด้วย พร้อมทั้งชมการสาธิตการทำงานของกระบวนการสนามไฟฟ้าพัลส์ในการประยุกต์ใช้เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ซึ่งสามารถยืดอายุและคงคุณค่าทางอาหารได้มากกว่าวิธีถนอมอาหารทั่วไปโดยใช้ความร้อน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พาณิช  อินต๊ะ และคณะอาจารย์ นักวิจัย เป็นผู้สาธิตกระบวนการทำงานดังกล่าว สำหรับการเดินทางเข้าเยี่ยมชมครั้งนี้นับว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับมหาวิทยาลัยฯ ในการแสดงศักยภาพและขีดความสามารถของคณาจารย์ด้วยการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาของสังคม ชุมชน และยังสามารถต่อยอดไปสู่ธุรกิจ Start Up ได้อย่างเป็นรูปธรรม

      ผู้ที่สนใจรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีสนามไฟฟ้า และการทำงานของกระบวนการสนามไฟฟ้าแบบพัลส์ สามารถติดต่อได้ที่ หน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม (RUEE) มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด 98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์ : 053-266516 ต่อ 2001 หรือ 082-708-6800 , โทรสาร : 053-266518 ต่อ 2002 หรือกดติดตามในเพจ #RUEERMUTLออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา