โลโก้เว็บไซต์ พิธีสมโภชองค์มหากฐิน มทร.ล้านนา ประจำปี 2562 | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีสมโภชองค์มหากฐิน มทร.ล้านนา ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 พฤศจิกายน 2562 โดย มทร.ล้านนา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา