โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ 30พ.ค.62 | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ 30พ.ค.62

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 พฤษภาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่  30  พฤษภาคม 2562  เวลา  14.00 น. ที่ห้องประชุม 1423 ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  นายวริศ  จิตต์ธรรม  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา