โลโก้เว็บไซต์ งาน “มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งาน “มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 พฤษภาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาผอ.กองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมงาน “มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”
วันที่  22  พฤษภาคม  2562 เวลา 18.30 น. นายวริศ  จิตต์ธรรม  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย คณะทีมงาน...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา