โลโก้เว็บไซต์ บทความ | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 บทความ

มทร.ล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ เดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
อาทิตย์ 14 กรกฎาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 14 ก.ค. 2567 เวลา 06.00 น. นายบุญฤทธิ์ สโมสร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ เดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ดำเนินกิจกรรมภายใต้สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 13 กรกฎาคม 2567
เสาร์ 13 กรกฎาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 13 ก.ค. 2567 เวลา 07.00 น. นายบุญฤทธิ์ สโมสร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 13 กรกฎาคม 2567 ในกิจกรรมมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีตักบาตรพระสงฆ์ โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ศาล ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน ร่วมพิธี ณ ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วม บริจาคโลหิต กิจกรรมจิตอาสาทำความดีทุกยูนิตรวมหัวใจ ประจำปี 2567
ศุกร์ 12 กรกฎาคม 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วม "บริจาคโลหิต" กิจกรรมจิตอาสาทำความดีทุกยูนิตรวมหัวใจ ประจำปี 2567 เนื่องในโอกาศ มหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00-12.30 น. ณ อาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา พิษณุโลก (นักศึกษ... >> อ่านต่อ


กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ศุกร์ 12 กรกฎาคม 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในวันอาทิตย์ ที่ 14 กรกฎาคม 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ตั้งแต่เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป การแต่งกาย บ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” และ กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
อังคาร 9 กรกฎาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 9 ก.ค. 2567 นางสุทินา พึ่งทอง ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” ในกิจกรรมครั้งนี้หน่วยงานในสังกัดอุดมศึกษาเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม ซึ่งประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมระบบการทำงานแบบบูรณาการ และให้หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้พบปะหารือข้อราชการต่างๆ และเป็นการส... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมงานพิธีจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพิษณุโลก ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
จันทร์ 8 กรกฎาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 7 - 8 ก.ค. 2567 นายบุญฤทธิ์ สโมสร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมงานพิธีจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพิษณุโลก ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในงานมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระช... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ “สระสองห้อง”ภายในโบราณสถานพระราชวังจันทน์
พฤหัสบดี 4 กรกฎาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 4 ก.ค. 2567 เวลา 13.00 น. นายบุญฤทธิ์ สโมสร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำ ศักดิ์สิทธิ์ “สระสองห้อง”ภายในโบราณสถานพระราชวังจันทน์ และร่วมขบวนอัญเชิญขันสาครเพื่ออัญเชิญไปพระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์และ พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา พิษณุโลก ดำเนินการจัดการประชุมกิจกรรมการตรวจสอบการเบิกจ่ายจากการบริหารจัดการงานฟาร์มเพื่อการศึกษา ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ศุกร์ 28 มิถุนายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 28 มิ.ย. 2567 นายบุญฤทธิ์ สโมสร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดการประชุมกิจกรรมการตรวจสอบการเบิกจ่ายจากการบริหารจัดการงานฟาร์มเพื่อการศึกษา ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
พฤหัสบดี 27 มิถุนายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2567 นายบุญฤทธิ์ สโมสร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในกิจกรรมได้มีการร่วมกันทำความสะอาดวัชพืชในแหล่งน้ำภายในมหาวิทยาลัยเพื่อไม่ให้วัชพืชทับถมขัดขวางทางน้ำไหล ทำให้คลองตื้นเขิน น้ำเน่าเสีย สร้างมลภาวะและในฤดูแล้งอาจทำให้ขาดแคลนน้ำ อีกทั้งยังมีการทำความสะอาดตัดวัชพืชโดยรอบมหาวิทยาลัย พร้อมทาสีฟุตบาท โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื... >> อ่านต่อ


กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567
พุธ 26 มิถุนายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 มิ.ย. 2567 เวลา 08.00 น. นายบุญฤทธิ์ สโมสร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567 ในกิจกรรมมีการเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก การแสดงของสมาชิก TO BE NUMBER ONE และมีการจัดนิทรรศการผลการดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีนายพชรเสฏฐ์ บุญศิริสาริศา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมว... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1563


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา