โลโก้เว็บไซต์ ขยายเวลาชำระเงินค่าเทอม 1/66 นักศึกษาใหม่ รอบ Pre 66 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ขยายเวลาชำระเงินค่าเทอม 1/66 นักศึกษาใหม่ รอบ Pre 66

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 1 พฤศจิกายน 2565 โดย จัตวา บุญตรง จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

(กดคลิกที่รูปภาพด้านบนเพื่อดูประกาศฯอย่างเป็นทางการ รูปแบบ PDF ไฟล์)

 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี รอบ Pre - Entrance ปีการศึกษา 2566 โดยได้ประกาศได้ให้ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (เฉพาะกลุ่มที่ไม่ต้องดำเนินการ ยืนยันสิทธิ์ Clearing House MYTCAS) ให้ดำเนินการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 ในวันที่ 24 – 31 ตุลาคม 2565 ไปแล้ว และเพื่อเป็นการขยายโอกาสสำหรับผู้ที่ยังชำระเงินดังกล่าวไม่ทันตามกำหนดการ

จึงประกาศขยายกำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษา ที่ 1/2566 สำหรับ ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (เฉพาะกลุ่มที่ไม่ต้องดำเนินการ ยืนยันสิทธิ์ Clearing House MYTCAS) รอบ Pre - Entrance ปีการศึกษา 2566 ให้สามารถดำเนินการชำระเงินดังกล่าวได้ถึง "วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565" (ต้องพิมพ์แบบฟอร์มใบชำระเงินใหม่ เท่านั้น) 

หากพ้นกำหนดแต่ยังไม่ได้ดำเนินการตามข้อปฏิบัติที่แจ้งไว้ข้างต้น มหาวิทยาลัย ถือว่าสละสิทธิ์ จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังไม่ได้ทุกกรณี

 

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา