โลโก้เว็บไซต์ พิธีทำบุญคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ประจำปี 2566 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีทำบุญคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 225 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรคณะ ประจำปี 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ อาคารรัชมังคลานครินทร์ คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา น่าน โดยมีสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา