โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน จัดโครงการการจัดการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายสนับสนุน กองบริหารทรัพยากรน่าน ประจำปี 2564 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา น่าน จัดโครงการการจัดการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายสนับสนุน กองบริหารทรัพยากรน่าน ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 สิงหาคม 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1595 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          กองบริหารทรัพยากรน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน ได้ดำเนินการจัดโครงการ การจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายสนับสนุน กองบริหารทรัพยากรน่าน ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ของบุคลากร โดยการจัดในรูปแบบของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ถ่ายทอดความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) ให้เป็นไปตามกระบวนการจัดการความรู้ ขั้นตอนที่ 6 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดขึ้นในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ อาคารกองบริหารทรัพยากรน่าน

ผู้ถ่ายทอด : นายศิริพงศ์ ปัญญาสิทธิ์ (ลูกจ้างประจำบำเหน็จรายเดือน)

เผยแพร่คลิปผ่านช่องทาง App Tiktok @kmrmutlnanออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา