โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาชั้นปี 4 หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม จัดแสดงผลงานนิทรรศการการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ New normal | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

นักศึกษาชั้นปี 4 หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม จัดแสดงผลงานนิทรรศการการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ New normal

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 มีนาคม 2564 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3456 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดแสดงผลงานนิทรรศการสร้างสรรค์จากผลงานการออกแบบของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยเป็นการรวบรวมผลงาน โครงการของนักศึกษาออกแบบ อุตสาหกรรม ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ สื่อสิ่งพิมพ์สูจิบัตร และการประชาสัมพันธ์ ในแนวคิด ผลิตภัณฑ์ New normal และเพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้นักศึกษาออกแบบ อุตสาหกรรม ได้มีโอกาส สร้างสรรค์ผลงานโครงการ ออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรม ต่อไปในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารภูมิปัญญาล้านนา คณะศิลปกรรมฯ มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด) ซึ่งในปีนี้ มีผลงานที่นำมาจัดแสดง ได้แก่ การออกแบบและพัฒนาเก้าอี้สาธารณะพลังงานแสงโซล่าเซลล์ การออกแบบและพัฒนาชุดกี่เสริมทักษะสำหรับผู้สูงอายุ การออกแบบและพัฒนาชุดเฟอร์นิเจอร์กิจกรรมสำหรับเด็กนักเรียนประถมศึกษาตอนต้น กรณีศึกษาโรงเรียนนานาชาติ  การออกแบบผลิตภัณฑ์เสริมทักษะอเนกประสงค์สำหรับเด็กช่วงอายุ 3-6 ปี การออกแบบและพัฒนาชุดอุปกรณ์ฟอกอากาศ และไล่แมลง แรงบันดาลใจจาก 12 นักษัตร  การออกแบบและพัฒนาเครื่องฟอกอากาศ รักษ์โลกบนโต๊ะทำงาน ซึ่งผู้สนสามารถร่วมให้กำลังใจและชมผลงานได้ที่ ลานนิทรรศการ บริเวณโถงชั้น 3 อาคารภูมิปัญญาล้านนา คณะศิลปกรรมฯ มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด) ตั้งแต่บัดนี้ไปถึงวันที่ 28 มีนาคม 2564

 

ขอบคุณภาพและข้อมูล  อาจารย์ปิยะนุช เจดีย์ยอด หัวหน้าหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม

 

 

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา