โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์ภาษามทร.ล้านนา พิษณุโลกจัดกิจกรรมแข่งทักษะทางภาษาประจำปีการศึกษา 2563 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ศูนย์ภาษามทร.ล้านนา พิษณุโลกจัดกิจกรรมแข่งทักษะทางภาษาประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 กันยายน 2563 โดย ธีร์วรา แสงอินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 315 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 2 กันยายน 2563 ศูนย์ภาษามทร.ล้านนา พิษณุโลกจัดกิจกรรมแข่งทักษะทางภาษาประจำปีการศึกษา 2563 (Language Contest 2020) 

    อาจารย์อุ่นอารี ตลาดเงิน หัวหน้าศูนย์ภาษามทร.ล้านนา พิษณุโลก ทำหน้าที่เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมแข่งทักษะทางภาษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้อง 1465 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพล โนนจุ้ย หัวหน้าสาขาศิลปสาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

   การแข่งขันมีจำนวนทั้งสิ้น 4 กิจกรรม ได้แก่ 1. การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ 2. การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 3. การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ และ4. การแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาไทย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้แสดงศักยภาพทักษะด้านภาษาของตนเอง และได้ร่วมสนุกเพื่อชิงรางวัลต่างๆ อีกทั้งเพื่อเปฌนการส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะของตนเองให้ดียิ่งขึ้นออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา