โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการเด็กดีมีที่เรียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการเด็กดีมีที่เรียน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 กันยายน 2566 โดย จัตวา บุญตรง จำนวนผู้เข้าชม 600 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

สถานที่ : ออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ : งานรับนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน ร่วมกับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (สพม.เชียงใหม่)
ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ สำหรับสถานศึกษาที่สังกัด สพม.เชียงใหม่ เป็นกรณีพิเศษ
ผ่านโครงการโควตาพิเศษ "เด็กดีมีที่เรียน" ตามประกาศเกณฑ์คัดเลือก ของ สพม.เชียงใหม่
โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และกำหนดการอื่นๆ ในวันที่ 1 ม.ค. 67 กดคลิกที่นี่

 


ผู้สนใจสามารถสอบถาม งานแนะแนวสถานศึกษาของตนเอง หรือที่ สพม.เชียงใหม่
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา