โลโก้เว็บไซต์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 1 Portfolio  ปีการศึกษา 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 กันยายน 2566 โดย จัตวา บุญตรง จำนวนผู้เข้าชม 693 คน

(102) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

สถานที่ : ออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ : งานรับนักศึกษาใหม่

สมัครเรียน รอบ 1 : Portfolio และ GPA  ปีการศึกษา 2567
ใช้คะแนน Portfolio และ GPA ในการคัดเลือก
จะเริ่มเปิดรับสมัคร 1 ต.ค. - 10 ธ.ค. 66 สมัครเรียน | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม กดคลิกที่นี่
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา