โลโก้เว็บไซต์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาาน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 กุมภาพันธ์ 2563 โดย ธีร์วรา แสงอินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 858 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 26 กุมภาพันธ์ 2563 - 26 กุมภาพันธ์ 2563

สถานที่ : หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง 50 ปี

ผู้รับผิดชอบ : หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา