โลโก้เว็บไซต์ โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจฯ ประจำปีการศึกษา 2562  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจฯ ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 มิถุนายน 2562 โดย ธีร์วรา แสงอินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 229 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 10 มิถุนายน 2562 - 14 มิถุนายน 2562

สถานที่ : อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา